Vol vendre la seva propietat a la Costa Brava?

Us oferim una valoració gratuïta del vostre immoble

ELS AVANTATGES DE VENDRE  I DE COMPRAR AMB APIALIA

 

Avantatges per al venedor

Quan el propietari d’un immoble encarregui a una immobiliària pertanyent a una agrupació comercial APIALIA la gestió de la venda del seu immoble, estarà encarregant simultàniament aquesta venda a totes les immobiliàries que pertanyen  a l’agrupació. Totes elles podran fer difusió d’aquest immoble atès que està captat mitjançant la fórmula d’exclusiva compartida.

 

IMMOBILIARIA TRADICIONAL

 • Un sol punt de venda
 • Pocs agents immobiliaris al seu servei
 • Escassa difusió de l’encàrrec de venda
 • Els agents no s’involucren al 100%
 • Pocs compradors potencials

 

AMB APIALIA

 • Més immobiliàries oferiran el seu immoble
 • Millor difusió de la venda del seu immoble
 • Agents en contínua formació
 • Més compradors potencials per el seu immoble
 • Període de venda més ràpid.

 

Avantatges per al comprador

Des de les immobiliàries pertanyents a les agrupacions comercials APIALIA, el comprador accedirà  a una gran oferta d’immobles de la manera més ràpida, còmoda i fàcil. Amb una visita a una sola immobiliària es multiplicaran les oportunitats de trobar l’immoble que busca, i a més les exclusives compartides mantenen els mateixos preus i condicions, independentment de la immobiliària amb la qual es treballa. Això suposa una major transparència del mercat immobiliari que beneficia sempre al consumidor

 

IMMOBILIARIA TRADICIONAL

 • Àrea geogràfica limitada
 • Reduïda oferta d’immobles
 • Pocs agents a la seva disposició

 

AMB APIALIA

 • Preus ajustats al mercat
 • Més oficines al seu servei
 • Més oferta d’immobles
 • Agents en continua formació
 • Mes agents a la seva disposició