Serveis

 • Compra-Venda, TraspàsCessióPermuta
 • Tramitacions Hipotecàries
 • Registre de la Propietat i CadastreNotes simpleinscripcionscertificatscancel·lacions d'embargamentsetc.
 • Tramitacions d'Herències i Donacions
 • Arrendaments / Lloguer Anual
 • Administració de Comunitats de Propietaris
 • Administració de pisoscases i locals
 • Peritacions i Taxacions Judicials i Valoracions Immobiliaris
 • Cèdules d'Habitablidad i Butlletins Blaus
 • N.I.E. i Certificats de Resident Comunitari
 • VerificacionsServeis i Formalitzacions
 • Estudis de Mercat i d'Inversió
 • Reparacions i Manteniment - Reformes Immobiliaris - Piscines.
 • Agent d'Assegurances ALLIANZ
 • Colaborador autorizat SECURITAS DIRECT
 •