Peritacions judicials i Valoracions de Béns Immobles

Si necessiteu realitzar qualsevol tipus de valoració o valoració inmobiliària, no dubti i contacteu-nos per presentar-nos una proposta d'honoraris de valoracions sense compromís.

Els nostres peritatges comprenen des valoracions sobre preus de mercat fins peritatges en sinistres relacionats amb edificis, o també litigis relacionats amb la compravenda, divorcis o herències d'immobles entre altres temes. Podem intervenir en tot tipus de processos judicials en què l'objecte de la controvèrsia estigui relacionat amb un bé immoble.

 • Comprar o vendre un habitatge
 • Comprar o vendre un local de negoci
 • Comprar o vendre un solar per a una promoció immobiliària
 • Decidir les seves inversions de capital en immobles
 • Conèixer el valor dels seus béns per a una separació de béns
 • Conèixer el valor dels seus béns per a una separació matrimonial o divorci
 • Adjudicar lots de béns immobles en el testament
 • Taxacions de part en qualsevol tipus de procediment judicial
 • Establir els drets d'usdefruit, ús i habitació
 • Establir els drets de traspàs i tempteig en els arrendaments
 • Qualssevol assumptes judicials, en què el jutge determini la intervenció d'un perit taxador d'immobles, bé com a tercer perit diriment o nomenament d'únic perit judicial
 • Taxació pericial contradictòria de l'Agència Tributària
 • Qualssevol altres assumptes en què sigui útil la valoració