Noves vies per a adquirir un habitatge: la nua propietat

05/04/2019
API

Que el mercat de compravenda està canviant és una realitat. Les necessitats dels compradors han variat considerablement. Fa un parell de dècades, quan parlàvem d’adquirir un habitatge, de manera immediata pensàvem en aquells que eren de nova construcció.

Dins dels nous interessos, ha emergit en els últims anys una nova modalitat per comprar un habitatge. Ens referim a la nua propietat. És molt probable que desconeguis aquest terme o que, fins i tot, arribis a confondre’l amb un altre com és l’usdefruit. Per aquest motiu, t’explicarem en què consisteix perquè puguis pensar si pot ser una opció idònia per a tu.
Quan parlem de la nua propietat, fem referència a la capacitat de poder continuar utilitzant un element sobre el qual s’ha venut els drets a una altra persona. En el cas de béns immobles, per un preu pactat, el propietari de l’habitatge cedeix els drets que té sobre ell, passant a pertànyer i poder ser utilitzat pel comprador una cop s’hagi produït la defunció del comprador.  D’aquesta manera, s’eliminen les problemàtiques que poden arribar a existir amb els futurs hereus, atès que aquest bé no apareixerà al testament que hagi redactat al no suposar una pertinença.
Moltes persones estan fent ús d’aquesta opció per motius obvis. Els propietaris, perquè tenen la possibilitat de continuar vivint a les seves llars rebent una renda vitalícia o una quantitat determinada que li permeti desenvolupar plenament la seva vida. A canvi, només haurà d’abonar els rebuts dels subministraments que tinguin contractats i les quotes de la comunitat. Els compradors tenen la possibilitat d’adquirir un immoble a un preu més competitiu que el que trobarien al mercat, a canvi de no tenir una data determinada per poder fer ús d’aquest. No obstant això, i a pesar que no faci ús d’aquest, haurà de pagar la taxa d’escombraries, l’impost de béns immobles i altres despeses que puguin estar relacionades amb la seva propietat.