• Allianz Auto Plus

Assegurança de cotxe Auto Plus a partir de 160 € / any

Amb una àmplia varietat de cobertures, Allianz Auto Plus et protegeix davant de situacions de risc per al teu vehicle, la teva vida i la dels teus, i cobreix les responsabilitats derivades de l'assegurat més enllà de la responsabilitat civil obligatòria

✓ La reparació o reposició dels danys materials soferts per el teu vehicle i els seus accessoris o la reposició dels mateixos quan resultin destruïts com a conseqüència de la col·lisió contra un altre vehicle.

✓ Assistència sanitària a l'estranger, per a tu i els membres de la teva família de la teva llar encara que no viatgeu al cotxe assegurat.

✓ Assistència en viatge ja sigui nacional o internacional, 24 hores al dia i tots els dies de l'any a través d'una centraleta telefònica on l'assegurat podrà sol·licitar aquesta prestació.

✓ La indemnització a un tercer dels danys i perjudicis causats quan sigui responsable dels mateixos a conseqüència de la conducció de bicicletes (fins i tot elèctriques) i patinets elèctrics (limitada la indemnització a 1 milió d'euros).

✓ La indemnització per un capital de 100.000 € en el cas de mort del conductor autoritzat, invalidesa física permanent (amb un capital de 5.000 € per a adaptació del vehicle i 30.000 € per a l'adaptació de l'habitatge).

Definició i resum de les cobertures

Segons la modalitat contractada tindràs la tranquil·litat de tenir cobertes les següents situacions:

Danys Materials:
✓ Reclamació de danys
✓ Robatori
✓ Danys Propis
✓ Trencament de Vidres
✓ Incendi i Explosió
✓ Fenòmens de la naturalesa
✓ Col·lisió amb Animals cinegètics


Responsabilitat Civil
✓ Responsabilitat Civil Obligatòria
✓ Responsabilitat Civil Complementària

Altres
✓ Indemnització de danys
✓ Accidents i danys corporals del conductor
✓ Assistència a persones i al seu vehicle
✓ Interessos del préstec per a reparació del vehicle
✓ Assessorament per multes de trànsit
✓ Retirada del permís de conduir i pèrdua de punts
✓ Vehicle Substitució i Serveis Excel·lents