Allianz Comunitats

Allianz Comunitats té cura de l'edifici de comunitats de veïns com no ho fa ningú, amb cobertures extensibles a les pròpies habitatges particulars dels propietaris, com ara trencament de vidres o acció de l'aigua.

Protegir la teva casa és molt important, per això, protegir l'edifici on vius també. Si estàs buscant una assegurança per a comunitats complet, senzill i eficaç, a Allianz, t'oferim les cobertures més completes. Tots els nostres assegurances per a comunitats tenen:

  • Dany materials
  • Assistència en cas d'incident
  • Danys per acció de l'aigua
  • Trencament de vidres
  • Filtracions des de les parets


Cobertures Bàsiques
A) Edificació.
Incendi, Robatori, Responsabilitat civil -excepte per l'acció de l'aigua, Vandalisme i altres.
B) Assistència (inclosa en totes les pòlisses).
C) Assessorament i Prestació Jurídica.

Cobertures Optatives
D i E) Acció de l'aigua i la responsabilitat civil derivada d'ella (comuns o comuns i privatius).
F) Trencament de vidres (comuns o comuns i privatius).
G) Trencament de maquinària i Avaria d'aparells electrònics.
H) Reclamació impagament quotes comunitàries.
I) Despeses desembussament canonades comunitàries.


Béns assegurables:
Les garanties d'Allianz Comunitat es desenvolupen sobre la base d'un conjunt integral dels béns que componen l'edificació a assegurar, estructurant-se en les següents partides:


a) Els fonaments, estructura, parets, sostres, terres, cobertes, portes, finestres i altres elements de construcció, inclosos vidres, de:
• L'edifici.
• Les dependències, com garatges, places d'aparcament, trasters, i similars que es trobin situats a la mateixa finca.

b) Els murs i altres tancaments independents.

c) Les conduccions, instal·lacions, maquinària i aparells fixos de servei integrats en la construcció: aigua, gas, electricitat, calefacció, refrigeració, energia solar, sanejament, telèfon, alarmes, ràdio, televisió i altres comunicacions.

d) Ascensors i muntacàrregues.

e) Piscines i altres instal·lacions recreatives i / o esportives. (Sempre que es declarin a la pòlissa).

f) Els elements de decoració incorporats de forma fixa als edificis, com; pintura, parquet, moqueta, paper pintat o armaris encastats.

g) El mobiliari de propietat comuna, així com les eines i estris per al servei de la comunitat.