Allianz Autònoms Plus

Sabem que quan un és autònom, aturar l'activitat laboral significa deixar de percebre ingressos. Amb l'assegurança per a autònoms d'Allianz podràs protegir la teva activitat en el cas de trobar-te en una situació en què no et sigui possible treballar.

Què cobreix l'assegurança Allianz Protecció Autònoms Plus?

 

Allianz Protecció Autònoms Plus és una assegurança baremat en què coneixes per endavant les indemnitzacions que vas a percebre per cadascuna de les malalties cobertes. També rebràs una indemnització addicional si precises hospitalització. A més, és una assegurança dissenyat a la teva mida perquè la tarificació es realitza en funció de la teva edat i de la teva professió.

✓ Cobreix en el cas de ser un professional que treballa per compte propi (hauràs de presentar el Certificat de treballadors per compte propi o autònoms)
✓ Has de tenir entre 18 i 64 anys.

Opcions:
✓ En Allianz Protecció Autònoms Plus BÀSIC tens un capital assegurat de 30 € / dia
✓ En Allianz Protecció Autònoms Plus ÒPTIM tens un capital assegurat de 60 € / dia.

Definició i resum de les cobertures
Sigui quina sigui la modalitat que contractis sempre tindràs la tranquil·litat d'estar ben protegit. Aquestes són les garanties que podràs gaudir:
✓ Cobertura d'Incapacitat Laboral Temporal baremada.
✓ Hospitalització.
✓ Allianz Salut i Benestar. www.allianzsaludybienestar.es